POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP

POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Na co?

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy. 

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa MŚP z makroregionu Polski Wschodniej.

Jaki jest termin naboru?

28 kwiecień 2017 - 31 sierpień 2017

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach zaplanowanego konkursu?

 200 000 000 PLN

Jaka jest wartość dofinansowania?

Maksymalny poziom dofinansowania: 550 000 PLN

Jaka jest maksymalna intensywność wspracia?

do 80%.

Jakie są koszty kwalifikowane w ramach I etapu?

Koszty usług doradczych prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego, w tym:

  • analiza możliwości eksportowych firmy
  • badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych
  • koncepcja wejścia na rynek zagraniczny
  • wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych
  • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej
  • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych

Fiszka: POPW 1.2

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Warszawa, 2017

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2017.

Regulamin konkursu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP I etap, 2017