POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP

POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Na co?

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy. 

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa MŚP z makroregionu Polski Wschodniej.

Jaki jest termin naboru?

I nabór: od 1 lutego 2017 - 29 września (II etap),

II nabór od 28 kwietnia 2017- 31 maja (I etap), 1 czerwca 2017- 30 czerwca 2017 (II etap),

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach zaplanowanego konkursu?

 200 000 000 PLN

Jaka jest wartość dofinansowania?

Maksymalny poziom dofinansowania: 550 000 PLN

Jaka jest maksymalna intensywność wspracia?

do 80%.

Jakie są koszty kwalifikowane w ramach I etapu?

Koszty usług doradczych prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego, w tym:

  • analiza możliwości eksportowych firmy
  • badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych
  • koncepcja wejścia na rynek zagraniczny
  • wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych
  • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej
  • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych

Fiszka: POPW 1.2

 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Warszawa, 13 września 2016.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, wersja z dnia 20 maja 2016.

Regulamin konkursu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP I etap, 11 marca 2016