POPW 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

POPW 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Na co?

Dotacje na rozwój działalności biznesowej startupów w makroregionie Polski Wschodniej. Okres wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa może wynieść maksymalnie do 24 miesięcy.

Dla kogo?

Mikro- i małe przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej, które:

  • w ramach Poddziałania 1.1.1 POPW zakończyły pozytywnie program inkubacji innowacyjnego pomysłu,
  • utworzyły produkt lub usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy,
  • otrzymały pozytywną rekomendację animatora Platformy startowej,
  • miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej.

Jaki jest termin naboru?

Nabór zakończony. 

Jaka jest alokacja w planowanym konkursie?

65,6 mln PLN.

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie do roku 2020?

140 148 730 EUR.

Jaka jest wartość projektu?

Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 800 tys. PLN.

Jaka jest maksymalna intensywność wspracia?

do 85%.

Fiszka archiwalna; POPW 1.1.2

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Warszawa, 2017

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2017

Regulamin konkursu 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, 2017