Program Operacyjny Polska Wschodnia - informacje ogólne

Program Operacyjny Polska Wschodnia - informacje ogólne

Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) to instrument wsparcia rozwoju społeczno - gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Na Program Operacyjny Polska Wschodnia przeznaczone zostanie ponad 2 miliardy euro. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej w ramach I osi. Wsparcie będzie można uzyskać m.in. na: internacjonalizację MŚP, tworzenie innowacyjnych powiązań kooperacyjnych oraz wykorzystanie wzornictwa w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług, rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na ważne, z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej makroregionu, inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.

Program Operacyjny Polska Wschodnia składa się z czterech Osi Priorytetowych:

  1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
  2. Nowoczesna infrastruktura transportowa
  3. Ponadregionalna infrastruktura kolejowa
  4. Pomoc techniczna

 

Bardziej szczegółowe informacje o dotacjach w 2017 roku znajduje się w zakładce „Aktualne nabory”.

Źródło: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, program zaakceptowany przez Komisję Europejską.